News scroller

 

YEAR - (2020-2021)

( C.B.S.E School Toppers )

HIGHEST MARKS SECURED 484/500- PRANAV PRASAD
NAME OF THE STUDENT
PRANAV PRASAD TADI NEHA SANKEERTHANA VANAPALLI VYSHNAVI
CHINTU NIRMAL ANIL VARDHAN KUMAR PAILA YESWANTH KUMAR BANDARU PRAVALLIKA
LALAM BHARAT KINTHADA PRUDHVI SAI BAMIDIPATI SAI SAVITA
LALAM VASANTHA BEESETTI DHATRI

TOPPERS OF CBSE MARCH 2021- CGPA 484/500- PRANAV PRASAD


testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1

PRANAV PRASAD ( Marks - 484/97 )

 

TADI NEHA SANKEERTHANA ( Marks - 472/94 )

 

VANAPALLI VYSHNAVI ( Marks - 471/94 )

 

CHINTU NIRMAL ANIL VARDHAN KUMAR ( Marks - 468/94 )

 

PAILA YESWANTH KUMAR ( Marks - 468/94 )

 

BANDARU PRAVALLIKA ( Marks - 465/93 )

 

LALAM BHARAT ( Marks - 459/92 )

 

KINTHADA PRUDHVI SAI ( Marks - 458/92 )

 

BAMIDIPATI SAI SAVITA ( Marks - 447/89 )

 

LALAM VASANTHA ( Marks - 443/89 )

 

BEESETTI DHATRI ( Marks - 443/89 )