News scroller

 

YEAR - (2017-18)

( C.B.S.E School Toppers )

HIGHEST MARKS SECURED 488/500; Student Name>> HARINI KOMMURI
NAME OF THE STUDENT
HARINI KOMMURI (1st) KARTIKEYA KOMMANAMANCHI (2nd) SHAGUN DAS (3rd)
NIRUPAMA RATHINAVEL(4th) SATYA SWARNA DEVI JAGATHA (5th) SATYA KARTHIK VEPA
BALAJI VENKATA SAILESH .G PRAVEEN SAI KRISHNA PALETI RACHEL BONU
SITA CHANDRA MALLIPAMULA VAISHALI WARRIER VENKATA SAI AMRUTHA .M
KAILASH CHANDAKANNA VENKATA SAI MADHAVI .B KUMAR SAI VISHNU
MEGHANA CHEBOLU LIKHITH AYINALA PAVAN KUMAR .M
RICHA CHAKRABORTY SHWETHA MANASWINI PONNALURI VAISHNAVI GUPTA
SURYA SRIHARSHINI VEPA SUSHMITHA CHOWDARY ANANTA RAGHAVENDRA GOKUL .A
KAUSHIK SHARMA VADDADI LASYA DEEPIKA BANTUPALLI ABHIRAM REDDY BELLANA
SHASHANK JAISWAL ANUDEEP YELAKALA SAI KARTHIKEYA VARANASI
THARUN NAIK RAMAVATH

TOPPERS OF CBSE MARCH 2018


testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1
testimonial 1

HARINI KOMMURI (1st) ( 488/500 )

 

KARTIKEYA KOMMANAMANCHI (2nd) ( 478/500 )

 

SHAGUN DAS (3rd) ( 476/500 )

 

NIRUPAMA RATHINAVEL(4th) ( 473/500 )

 

SATYA SWARNA DEVI JAGATHA (5th) ( 472/500 )

 

SATYA KARTHIK VEPA ( 471/500 )

 

BALAJI VENKATA SAILESH .G ( 469/500 )

 

PRAVEEN SAI KRISHNA PALETI ( 468/500 )

 

RACHEL BONU ( 468/500 )

 

SITA CHANDRA MALLIPAMULA ( 468/500 )

 

VAISHALI WARRIER ( 468/500 )

 

VENKATA SAI AMRUTHA .M ( 468/500 )

 

KAILASH CHANDAKANNA ( 467/500 )

 

VENKATA SAI MADHAVI .B ( 467/500 )

 

KUMAR SAI VISHNU ( 466/500 )

 

MEGHANA CHEBOLU ( 464/500 )

 

LIKHITH AYINALA ( 462/500 )

 

PAVAN KUMAR .M ( 462/500 )

 

RICHA CHAKRABORTY ( 462/500 )

 

SHWETHA MANASWINI PONNALURI ( 462/500 )

 

VAISHNAVI GUPTA ( 462/500 )

 

SURYA SRIHARSHINI VEPA ( 459/500 )

 

SUSHMITHA CHOWDARY ( 458/500 )

 

ANANTA RAGHAVENDRA GOKUL .A ( 457/500 )

 

KAUSHIK SHARMA VADDADI ( 455/500 )

 

LASYA DEEPIKA BANTUPALLI ( 455/500 )

 

ABHIRAM REDDY BELLANA ( 454/500 )

 

SHASHANK JAISWAL ( 454/500 )

 

ANUDEEP YELAKALA ( 453/500 )

 

SAI KARTHIKEYA VARANASI ( 452/500 )

 

THARUN NAIK RAMAVATH ( 450/500 )